Algemene voorwaarden & disclaimer

Het gebruik van de website CoronavirusCOVID19.be is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

Doel van de site

CoronavirusCOVID19.be is een opvoedkundig niet-commercieel informatieportaal waar je relevante informatie kan vinden in de strijd tegen het coronavirus. We bieden een eenvoudige, snelle en verbeterde toegang tot coronavirus informatie, richtlijnen, grafieken en cijfers. CoronavirusCOVID19.be is een onafhankelijk particulier initiatief en wordt op geen enkele manier onderschreven, gesponsord of beheerd door de overheid.

Disclaimer

Alle documenten die op deze site worden voorgesteld, hebben enkel een informatieve waarde en kunnen dus niet worden beschouwd als documenten die juridisch rechtsgeldig zijn. De wet- en reglementteksten die in hun geconsolideerde vorm worden voorgesteld, worden louter ter informatie vermeld. Bijgevolg creëren zij geen andere rechten of verplichtingen dan die welke voortvloeien uit de wettelijk goedgekeurde en bekendgemaakte juridische teksten; enkel laatstgenoemde zijn rechtsgeldig. CoronavirusCOVID19.be is niet aansprakelijk voor de informatie die op deze site wordt verstrekt. Hoewel wij ernaar streven bijgewerkte en correcte informatie te verspreiden, kunnen wij niet instaan voor het resultaat daarvan en wij zullen proberen de fouten te verbeteren die ons worden gesignaleerd. CoronavirusCOVID19.be kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma's.

Hyperlinks, embedded content en verwijzingen

Onze site bevat links die u doorverwijzen naar andere websites en informatiebronnen die door derden worden beheerd. We maken daarnaast ook gebruik van embedded content (iframes/framing) om externe data weer te geven op onze website die door derden wordt beheerd. CoronavirusCOVID19.be garandeert echter geenszins de relevantie, de updating of de juistheid van dit externe informatiemateriaal en wijst dienaangaande elke aansprakelijkheid van de hand. De verenigingen, organisaties en internetsites die op deze site worden opgegeven, zijn objectief gekozen met als enige bedoeling aan de bezoekers van onze site de meest relevante informatie te verstrekken. Wij kunnen de volledigheid, de juistheid of de updating van de informatie niet garanderen. De vermelding van bepaalde ondernemingen of producten impliceert geenszins dat zij bij voorkeur worden aanbevolen in vergelijking met andere soortgelijke ondernemingen of producten die niet worden vermeld.

Gebruik van cookies

Op onze website worden zogenaamde “cookies” gebruikt. Dit zijn kleine informatiebestanden die door de browser op uw computer of toestel worden opgeslagen zodat de informatie niet opnieuw moet worden ingegeven bij een volgend bezoek aan de website.

Noodzakelijke cookies

We maken gebruik van essentiële functionele cookies om ervoor te zorgen dat de website correct functioneert.

Om een verzameling Tweets (een tijdlijn) weer te geven op deze website, maken we gebruik van Twitter ingesloten tijdlijnwidgets.
Widget: Twitter Tijdlijn
Meer info:
https://help.twitter.com/nl/rules-and-policies/twitter-cookies

Analytische cookies

Als u op onze website surft verzamelen we gegevens over uw surfgedrag en technische kenmerken (browser, locatie, internet provider, type toestel,…). Die gegevens gebruiken we voor statistische of technische doeleinden (optimalisatie van ons informatieaanbod, oplossen van problemen,…).
Webanalyse: Google Analytics
Meer info:
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Marketing cookies

De AddThis-tools bieden websitebezoekers de mogelijkheid om inhoud te delen met andere websites en sociale netwerken.
Social sharing: AddThis
Meer info:
https://www.addthis.com/privacy

U kunt in uw browser het gebruik van cookies uitschakelen. Dit kan leiden tot een minder optimale navigatie op de website. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vindt u onder de rubriek “Help” in de meeste browsers.


Versie: 5 April 2021
Het is niet uitgesloten dat deze informatie in de toekomst zal worden aangepast. Wij vragen u dan ook deze informatie van tijd tot tijd te herlezen om op de hoogte te blijven van de eventuele aanpassingen.