Coronavirus maatregelen in België

De strikte inperkingsmaatregelen zullen zeker van kracht blijven tot en met 3 mei. Daarna zou België kunnen beginnen met de afbouw van de maatregelen, als de omstandigheden het toelaten.

Wat is er beslist?

De genomen beslissingen zijn het resultaat van een sterke samenwerking tussen de bevoegdheidsniveaus, die essentieel is voor het goede beheer van de huidige crisis. Iedereen aan tafel is zich ervan bewust hoe moeilijk de hieronder opgesomde maatregelen zijn en in welke mate ze een impact zullen hebben op het dagelijkse leven van iedereen. Maar de ernst van de situatie en de bescherming van de volksgezondheid maken deze opofferingen noodzakelijk.

De autoriteiten rekenen op het plichtsbesef van elke Belg en vertrouwen erop dat deze beslissingen, die genomen werden om hem, maar ook zijn naasten en dierbaren te beschermen, ten volle worden gerespecteerd. Alleen de persoonlijke inzet van iedereen zal ervoor zorgen dat deze maatregelen een reële impact hebben op de situatie.

Om het coronavirus te stoppen zijn er verschillende regels. Deze regels zijn belangrijk voor de gezondheid van iedereen. Zo word jij niet ziek of kan je niemand ziek maken. Dankjewel om ze te volgen. Samen stoppen we het coronavirus.

De meest up-to-date versie van de huidige maatregelen kan je lezen op de officiële website van FOD Volksgezondheid. Bekijk maatregelen

Let op: Sommige steden en gemeenten hebben extra regels. Check de website van de stad of gemeente.

Afbouw maatregelen

Sinds 3 mei is België met de afbouw van de corona maatregelen begonnen. De maatregelen die genomen werden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, worden de komende weken stelselmatig afgebouwd. Samen gaan we veilig vooruit.

Updates over de afbouwstrategie: Lees exitstrategie
Herbekijk de persconferenties van voor de exitstrategie

Persconferentie van 15 april 2020:

Persconferentie van 27 maart 2020:

Persconferentie van 17 maart 2020:

Bronnen:
Nationale Veiligheidsraad van 17 maart 2020
Nationale Veiligheidsraad van 27 maart 2020
Algemene adviezen om besmetting te voorkomen
  • Was je handen regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) met water en zeep.
  • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.
  • Hou minstens 1,5 meter afstand als je buiten bent.
  • Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
  • Draag een mondmasker.
  • Blijf zeker thuis als je ziek bent. Ga niet naar het werk!
  • Vermijd zelf nauw contact met zieke personen.
Antwoorden op veelgestelde coronavirus vragen

Coronavirus nieuws

Blijf op de hoogte van de laatste officiële richtlijnen en informatie dankzij nieuws van de federale overheidsdienst volksgezondheid.