Coronavirus maatregelen in België

De strikte inperkingsmaatregelen zullen zeker van kracht blijven tot en met 3 mei. Daarna zou België kunnen beginnen met de afbouw van de maatregelen, als de omstandigheden het toelaten.

Updates over de afbouwstrategie: Lees exitstrategie

Wat is er beslist?

De genomen beslissingen zijn opnieuw het resultaat van een sterke samenwerking tussen de bevoegdheidsniveaus, die essentieel is voor het goede beheer van de huidige crisis. Iedereen aan tafel is zich ervan bewust hoe moeilijk de hieronder opgesomde maatregelen zijn en in welke mate ze een impact zullen hebben op het dagelijkse leven van iedereen. Maar de ernst van de situatie en de bescherming van de volksgezondheid maken deze opofferingen noodzakelijk.

De autoriteiten rekenen op het plichtsbesef van elke Belg en vertrouwen erop dat deze beslissingen, die genomen werden om hem, maar ook zijn naasten en dierbaren te beschermen, ten volle worden gerespecteerd. Alleen de persoonlijke inzet van iedereen zal ervoor zorgen dat deze maatregelen een reële impact hebben op de situatie.

De onderstaande maatregelen treden in werking op woensdag 18 maart op de middag en worden gehandhaafd tot en met 5 april 19 april 3 mei. De situatie zal nog steeds dagelijks worden geëvalueerd en zal kunnen worden aangepast naargelang de evolutie ervan.

De meest up-to-date versie van de maatregelen kan je lezen op de officiële website van FOD Volksgezondheid. Bekijk maatregelen
Thuisblijven

Burgers zijn verplicht thuis te blijven om zoveel mogelijk contact buiten hun gezin te vermijden:

 • Behalve om naar het werk te gaan
 • Behalve voor essentiële verplaatsingen (naar de dokter, voedingswinkels, het postkantoor, de bank, de apotheek, om te tanken of om mensen in nood te helpen)
 • Lichaamsbeweging in de buitenlucht is toegestaan en zelfs aanbevolen. Dit kan met gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen en met een vriend. Uitstapjes met gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen zijn toegestaan. Het is belangrijk om een redelijke afstand te bewaren.
 • Samenscholingen zijn niet toegestaan.
Thuiswerk

Bedrijven zijn - ongeacht hun omvang - verplicht om telewerk te organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is, zonder uitzondering.

 • Voor degenen voor wie deze organisatie niet mogelijk is, zal de social distancing strikt worden gerespecteerd. Deze regel geldt zowel voor de uitoefening van het werk als voor het door de werkgever georganiseerde vervoer. Als het voor bedrijven onmogelijk is om aan deze verplichtingen te voldoen, moeten zij hun deuren sluiten.
 • Indien de autoriteiten vaststellen dat de social distancing-maatregelen niet worden nageleefd, wordt de onderneming in eerste instantie een zware boete opgelegd; in geval van niet-naleving na de sanctie zal de onderneming moeten sluiten.
 • Deze bepalingen zijn niet van toepassing op de cruciale sectoren en essentiële diensten. Die zullen er echter voor moeten zorgen dat de regels inzake social distancing in de mate van het mogelijke in acht worden genomen.
Handelszaken

Niet-essentiële winkels en handelszaken blijven gesloten, met uitzondering van voedingswinkels, apotheken, dierenvoedingswinkels en krantenwinkels.

 • Daarnaast zal de toegang tot supermarkten worden gereguleerd, met een beperking tot een specifiek aantal klanten (1 persoon per 10m² en een maximale aanwezigheid van 30 minuten).
 • Cafés moeten hun terrasmeubilair verplicht binnenzetten.
 • Nachtwinkels mogen tot 22 uur open blijven, met inachtneming van de instructies op het vlak van social distancing.
Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer moet zodanig worden georganiseerd dat social distancing kan worden gegarandeerd.

Reizen

Reizen buiten België die niet als noodzakelijk worden beschouwd, worden tot en met 5 april 19 april 3 mei verboden.

Markten

Markten in de open lucht worden gesloten. Voedingskramen zijn alleen toegelaten op plaatsen waar ze onmisbaar zijn.

Evenementen

Geen massa-evenementen tot 31 augustus.

Tot slot, we kunnen het niet genoeg benadrukken, blijven de basishygiënemaatregelen van toepassing.

De strikte inperkingsmaatregelen zullen zeker van kracht blijven tot en met 3 mei. Daarna zou België kunnen beginnen met de afbouw van de maatregelen, als de omstandigheden het toelaten.
Updates over de afbouwstrategie: Lees exitstrategie
Antwoorden op veelgestelde coronavirus vragen
Herbekijk de persconferenties

Persconferentie van 15 april 2020:

Persconferentie van 27 maart 2020:

Persconferentie van 17 maart 2020:

Bronnen:
Nationale Veiligheidsraad van 17 maart 2020
Nationale Veiligheidsraad van 27 maart 2020
Algemene adviezen om besmetting te voorkomen
 • Was je handen regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) met water en zeep.
 • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.
 • Hou minstens 1,5 meter afstand als je buiten bent.
 • Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
 • Draag een mondmasker.
 • Blijf zeker thuis als je ziek bent. Ga niet naar het werk!
 • Vermijd zelf nauw contact met zieke personen.

Coronavirus nieuws

Blijf op de hoogte van de laatste officiële richtlijnen en informatie dankzij nieuws van de federale overheidsdienst volksgezondheid.