Coronavirus veelgestelde vragen

Coronavirussen zijn een familie van virussen die een infectie veroorzaken bij mensen en verschillende dieren, waaronder vogels en zoogdieren zoals kamelen, katten en vleermuizen. Sommige coronavirussen van dieren zijn zoönotisch, wat betekent dat ze kunnen overdragen worden tussen dieren en mensen. Tot nu toe is aangetoond dat zeven coronavirussen ook bij mensen een infectie kunnen veroorzaken. Wanneer dierlijke coronavirussen evolueren, mensen besmetten en zich verder verspreiden tussen mensen, kan dit leiden tot uitbraken zoals MERS-CoV en SARS.

Het coronavirus uitgelegd

COVID-19 is een nieuwe stam van het coronavirus die nog niet eerder bij de mens is vastgesteld. De uitbraak is begonnen in de Chinese stad Wuhan, hoofdstad van de provincie Hubei. Initieel leek de uitbraak gelinkt aan South China Seafood City. Op deze markt worden zeevruchten, kippen, vleermuizen, marmotten en andere wilde dieren verkocht, wat erop wijst dat het virus waarschijnlijk van een dierlijke bron afkomstig is. Het virus is van mens tot mens overdraagbaar en heeft zich ondertussen ook verspreid in andere landen.

Vanaf 18 maart 2020 gelden er strengere maatregelen. De genomen beslissingen zijn opnieuw het resultaat van een sterke samenwerking tussen de bevoegdheidsniveaus, die essentieel is voor het goede beheer van de huidige crisis.

Bekijk de huidige coronamaatregelen

De symptomen variëren van milde tot ernstige luchtwegaandoeningen met koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden. Bepaalde bevolkingsgroepen worden beschouwd als “risicogroepen”; zij zijn mee kwetsbaar voor het ontwikkelen van ernstige symptomen. Het gaat hier voornamelijk over personen ouder dan 65 jaar en personen die lijden aan ernstige chronische ziektes.

De kans dat een gezonde twintiger, dertiger of veertiger het coronavirus oploopt is even groot als de kans dat iemand anders het virus krijgt. We stellen wel vast dat er binnen deze leeftijdsgroep weinig complicaties optreden en er dus weinig ziekenhuisopnames nodig zijn die te maken hebben met het coronavirus.

Het gaat over personen ouder dan 65 jaar, personen met diabetes, personen met hartziektes, long- of nieraandoeningen en personen van wie het immuunsysteem verzwakt is.

Er zijn geen wetenschappelijke aanwijzingen dat zwangere vrouwen meer risico lopen om kwetsbaar te zijn voor het coronavirus. Geruststellend is dat er onder de erg zieke patiënten weinig zwangere vrouwen zijn. Ook zijn er in de leeftijdscategorieën waarin mensen zwanger worden heel weinig ernstige besmettingen.

Kinderen kunnen ook besmet geraken met het coronavirus, maar ze lopen weinig risico om erg ziek te worden. Ze kunnen wel makkelijk het virus doorgeven, zelfs als ze nog geen symptomen vertonen. Wij bevelen dus aan om contact te vermijden tussen kinderen en de risicogrepen, zoals hun grootouders.

Bescherm uzelf tegen het coronavirus zoals u dat ook doet voor het griepvirus; pas strenge hygiëne-maatregelen toe. Was regelmatig en grondig uw handen, vermijd contact met zieke personen (mensen die hoesten bijvoorbeeld), vermijd slecht verluchte plaatsen waar veel andere mensen zijn, geef geen hand aan mensen en vermijd omhelzingen en kussen.

De griep en het virus dat COVID-19 veroorzaakt zijn 2 zeer verschillende virussen. Het vaccin tegen de seizoensgriep beschermt niet tegen COVID-19. Het vaccin tegen pneumokokken beschermt niet tegen virale longontstekingen.

Het coronavirus verspreidt zich van mens op mens via kleine druppeltjes die bij hoesten en niezen vrijkomen. Via die druppeltjes komt het virus terecht in de lucht, op voorwerpen en oppervlakken. Wie die druppeltjes inademt of via de handen in de mond, neus of ogen binnenkrijgt, kan besmet raken met het virus. Er is geen bewijs dat de besmetting via de huid gebeurt. Het risico op besmetting verkleint door meer dan een meter afstand te houden van zieke personen, het gezicht zo weinig mogelijk aan te raken en aandacht te hebben voor een goede handhygiëne.

Bekijk de laatste Coronavirus cijfers

Dit risico bestaat, maar is veel kleiner dan door rechtstreeks contact met een besmet persoon. Het virus overleeft in ideale omstandigheden gemiddeld zo’n drie uur op gladde oppervlakken en materialen (zoals deurklinken, leuningen, tafels…). Op absorberend materiaal (zoals karton, papier, textiel…) kan het virus niet goed overleven. Het virus is zeer gevoelig voor uitdrogen, warmte en zonlicht. Wie virusdruppeltjes via contact met de handen in de mond, neus of ogen binnenkrijgt, kan besmet raken met het virus. Het is belangrijk om regelmatig en grondig de handen te wassen na contact met oppervlakken en verpakkingen die door veel mensen worden aangeraakt.

Vooral een goede persoonlijke hygiëne is belangrijk: contact vermijden met mensen die ziek zijn, regelmatig handen wassen of een alcoholgel gebruiken. Wordt een gast ziek bij jou thuis of in je etablissement, bel dan naar een huisarts en vermeld de reisgeschiedenis en de symptomen van je gast. Plaats je gast in een afzonderlijke ruimte. De huisarts zal de nodige maatregelen met je overlopen.

Het coronavirus overleeft gemiddeld zo’n drie uur op gladde oppervlakken en materialen (zoals deurklinken, leuningen, tafels …). Wie virusdruppeltjes via de handen in de mond, neus of ogen binnenkrijgt, kan besmet raken met het virus. Het is belangrijk om regelmatig en grondig de handen te wassen na contact met oppervlakken die door veel mensen worden aangeraakt. Door een oppervlak te ontsmetten, worden de virusdeeltjes verwijderd. Op absorberend materiaal (zoals karton, papier, textiel…) kan het virus niet goed overleven. Het virus is zeer gevoelig voor uitdrogen, warmte en zonlicht.

Er is op dit moment geen bewijs dat het coronavirus zal vertragen of verdwijnen door het lenteweer. Als we de vergelijking maken met andere coronavirussen is het mogelijk dat ook het nieuwe virus een seizoensgebonden verloop zal vertonen, en dat de lente de verspreiding zal afremmen door de hogere temperaturen en het UV-licht. Na enkele maanden uit circulatie kan het virus wel later terugkomen. Het is echter te vroeg om het patroon van dit virus te kennen

Op welke alarmsignalen moet ik letten?
Als je je ziek voelt, hoest, keelpijn, ademhalingsmoeilijkheden en koorts boven de 38°C hebt, is het coronavirus een van de virussen die je mogelijk hebt opgelopen. Als je bovendien onlangs naar een van de landen bent gereisd die sterk door het coronavirus zijn getroffen, zoals China of Italië, of als je in contact bent geweest met mensen die besmet zijn of daarheen zijn gereisd, dan moet je nog waakzamer zijn.

Wat moet ik doen als ik symptomen heb?
Contacteer NIET je huisarts, maar gebruik de zelfevaluatietool. Als blijkt dat je je best laat testen, krijg je via de tool een testcode. Hiermee kan je een afspraak maken bij een testcentrum of -labo, of bij een apotheker. Op deze lijst vind je de apothekers bij wie je een COVID-19 test kan laten afnemen. Als je een hoger risico op ernstige COVID-19 loopt (bv. bij zwangerschap, diabetes, hart-nier, lever- of longziekten, kankerpatiënten, enz) raadpleeg je wel best een arts.

Iedereen kan bijdragen aan de strijd tegen het coronavirus! Sommige mensen kunnen besmet zijn met het coronavirus zonder symptomen te vertonen en weten daarom niet dat ze het kunnen overdragen.

Iedereen kan deze hygiënemaatregelen toepassen:

 • Blijf thuis als je ziek bent.
 • Zeer belangrijk: was regelmatig je handen met water en zeep.
 • Nies en hoest in een papieren zakdoekje. Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
 • Geen zakdoekje? Hoest of nies in je elleboogholte. Het is veiliger om voldoende afstand te bewaren in je sociale interacties om de verspreiding van het virus te vertragen.
 • Draag een mondmasker.
 • Vermijd om handen te geven of te kussen als je iemand begroet.
 • Wees aandachtig voor risicogroepen: personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen en personen met een verzwakt immuunsysteem.
 • Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk verspreiden. Contact tussen kinderen en ouderen is dus af te raden.
 • Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende afstand.

Hoe reinig ik mijn handen?

 • Was je handen liefst met stromend water, bij voorkeur warm of lauw, en vloeibare zeep.
 • Als je onderweg bent en je handen niet kan wassen, raak je gezicht dan zo weinig mogelijk aan en was je handen meteen bij aankomst.
 • Als je geen water, zeep en handdoek in de buurt hebt en je handen toch wil reinigen, kan je alcoholgel gebruiken.

Door het vaccin maakt je lichaam antistoffen aan. Die stoffen helpen om tegen de deeltjes van het virus te vechten. Kom je later in contact met het virus? Dan beschermen de antistoffen jou.

Het vaccin beschermt niet alleen jezelf, maar ook de mensen in je omgeving. Het coronavirus is gevaarlijk voor o.a. mensen ouder dan 65 jaar of personen die aan bepaalde aandoeningen leiden. Als meer dan 70% van alle mensen in België zich laat vaccineren, kan het virus zich minder snel verspreiden. Dan zijn ook mensen die zich niet kunnen laten vaccineren beschermd. Dat heet groepsimmuniteit.

De vaccinatie tegen het coronavirus is vrijwillig en gratis voor iedereen.

Blijf ook na vaccinatie de regels respecteren tot er genoeg mensen zijn gevaccineerd. Hou dus 1,5 meter afstand, draag een mondneusmasker en was vaak je handen.

Omdat de bescherming na het doormaken van COVID-19 slechts enkele maanden duurt en er ondertussen al is vastgesteld dat je opnieuw kan worden besmet, zal vaccinatie ook worden aangeboden aan mensen die COVID-19 hebben doorgemaakt. Men verwacht namelijk dat de bescherming door vaccinatie langer zal duren dan na het doormaken van de ziekte. Dit wordt momenteel nog verder onderzocht. Bovendien beschermen de vaccins beter tegen bepaalde varianten, dan wanneer je een infectie hebt doorgemaakt.

Vaccinatie is niet verplicht, maar het zorgt er wel voor dat je jezelf en anderen beschermt. Vaccins trainen het afweersysteem van gezonde mensen voor als de ziekte echt, of opnieuw, zou toeslaan.

De vaccins zullen onder zwaar veiligheidstoezicht centraal worden bewaard in 41 HUB-ziekenhuizen en vaccinatiecentra over heel het land. De precieze locatie kunnen we omwille van veiligheidsredenen niet meedelen. Aangezien de eerste vaccins op zeer lage temperatuur moeten worden bewaard, zullen hiervoor ook de juiste koelinstallaties worden voorzien.

In december (2020) is België gestart met de vaccinatie tegen het coronavirus. Vaccinatie is vrijwillig en gratis voor elke burger. De hele bevolking is ingedeeld in verschillende groepen, die op verschillende tijdstippen ingeënt worden. Alle toegediende vaccins worden in het hele land geregistreerd in "Vaccinnet".

De COVID-19-vaccins beschermen tegen een infectie (bevestigd door een PCR-test) en tegen ziekte en complicaties. Op basis van dierproeven blijkt ook dat de vaccinatie invloed kan hebben op de duur en op de mate van besmettelijkheid Dit wordt nu verder onderzocht.

Ja, ook nadat je gevaccineerd bent, is het belangrijk om de coronamaatregelen te blijven opvolgen. Pas als voldoende mensen zijn gevaccineerd, zullen we weer controle hebben over het virus en de verspreiding ervan. Ondertussen zullen in functie van de stijgende vaccinatiegraad wel reeds een aantal versoepelingen mogelijk zijn.

Voor informatie met betrekking tot het Covid Safe Ticket (CST) verwijzen we u graag door naar de website covidsafe.be, alles wordt daar uitgelegd.

De meest up-to-date versie van de antwoorden kan je lezen op de officiële website van FOD Volksgezondheid. Bekijk alle vragen en antwoorden
Bronnen: World Health Organization | FOD Volksgezondheid
Algemene adviezen om besmetting te voorkomen
 • Was je handen regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) met water en zeep.
 • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.
 • Hou minstens 1,5 meter afstand als je buiten bent.
 • Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
 • Draag een mondmasker.
 • Blijf zeker thuis als je ziek bent. Ga niet naar het werk!
 • Vermijd zelf nauw contact met zieke personen.

Coronavirus nieuws

Blijf op de hoogte van de laatste officiële richtlijnen en informatie dankzij nieuws van de federale overheidsdienst volksgezondheid.