Coronavirus exitstrategie in België

Na 3 mei beginnen we met de afbouw van de maatregelen, als de omstandigheden het toelaten.

Op basis van een advies van de Groep van Experts belast met de Exit Strategie (GEES) is de Nationale Veiligheidsraad op vrijdag 24 april bijeengekomen in het Egmontpaleis om de exitstrategie uit de coronacrisis te bepalen. Bekijk nieuwsbericht

Ter herinnering, de federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben sinds 12 maart samen een reeks maatregelen genomen om de verspreiding van COVID-19 in ons land te beteugelen. Bemoedigende indicatoren zoals de vermindering van het aantal dagelijkse ziekenhuisopnames of het afvlakken van de curve van overlijdens, maken het nu mogelijk om zeer geleidelijk te gaan afbouwen. Maar de overheid benadrukt dat het virus nog altijd op ons grondgebied aanwezig is en gevaarlijk blijft.

De strikte inperkingsmaatregelen zullen zeker van kracht blijven tot en met 3 mei. Daarna zou België kunnen beginnen met de afbouw van de maatregelen, als de omstandigheden het toelaten.

Regels blijven van kracht

Het is belangrijk te benadrukken dat bepaalde regels van kracht blijven, ongeacht de afbouwfase waarin we ons bevinden. Regels als:

 • het beperken van contacten tussen mensen
 • het respecteren van veilige afstanden
 • goede hygiënische reflexen, ook wel 'barrièregebaren' genoemd
De mond en de neus bedekken

Het bedekken van mond en neus is belangrijk tijdens de afbouw. Dat kan met een zogenaamd comfortmasker of een alternatief beschermingsmiddel zoals een sjaal of een bandana. Dat wordt:

 • aanbevolen in de openbare ruimte
 • verplicht op het openbaar vervoer voor gebruikers van 12 jaar en ouder. Deze maatregel treedt in werking vanaf 4 mei. Op zich biedt een masker geen afdoende bescherming, het moet bekeken worden binnen het bredere gebruik van mondmaskers, hygiënemaatregelen en fysieke afstand.

De federale overheid en de deelstaten zullen er samen voor zorgen dat elke burger gratis minstens één standaard stoffen mondmasker krijgt dat de mond en de neus volledig bedekt. Mensen zullen ook twee 'filters' krijgen, om in gekochte of gemaakte maskers te stoppen. Chirurgische maskers en FFP2-maskers blijven voorbehouden voor professionals in de gezondheidszorg, in de woonzorgcentra, in de residentiële voorzieningen en bij de veiligheidsdiensten.

Op de werkvloer moet de werkgever – ook in de publieke sector – zijn werknemers beschermen als dat nodig is.

De autoriteiten herinneren eraan dat het afdekken van de mond en de neus in het algemeen niet voldoende bescherming biedt als men niet correct omgaat met de veiligheidsafstanden en de hygiënische maatregelen.

Leer hoe je zelf een mondmasker kan maken: Mondmasker maken
Het gebruik van het openbaar vervoer

Geleidelijke afbouw zal onvermijdelijk leiden tot een toename van het gebruik van het openbaar vervoer. Om drukte te vermijden is het raadzaam om:

 • u te verplaatsen met eigen middelen (lopen, fietsen, auto, enz), om zo voorrang te geven aan wie het openbaar vervoer het hardst nodig heeft
 • het spitsuur te vermijden
Werkvloer

Wat de organisatie van het werk betreft, heeft de Groep van Tien een generieke gids van good practices gevalideerd. Die zal als basis gelden voor af te sluiten sectoriële- of ondernemingsakkoorden. Hij zal ook als referentie dienen voor een progressieve heropstart van de economie onder veilige en zekere voorwaarden voor iedereen.

Afbouwstrategie

Alle volgende data zijn onderhevig aan verandering, afhankelijk van de gezondheidssituatie en de evolutie van het virus.

⇨ Fase 1 – a (4 mei)

Voor de industrie en B2B-services

Telewerk blijft de norm. Zo zullen bedrijven, als ze niet kunnen voldoen aan de fysieke afstand, dat kunnen compenseren door een reeks gezondheidsaanbevelingen te volgen, waaronder het dragen van een masker.

Voor de winkels en de horeca

Daar veranderen de regels niet, behalve voor de stoffenwinkels, die – gezien hun belangrijke rol in de productie van mondmaskers - hun deuren mogen openen.

Voor de gezondheidszorg

De afgelopen weken heeft de epidemie een aanzienlijke impact gehad op de zorgverlening, zowel in de eerstelijnszorg als in de ziekenhuizen. Werkgroepen bestuderen nu al hoe ze kunnen reageren op de noodzaak om de beste zorg te blijven bieden aan mensen die besmet zijn met COVID-19 en tegelijk de toegang tot de algemene en gespecialiseerde gezondheidszorg geleidelijk en veilig uit te breiden. Het doel is dat iedereen zo snel mogelijk weer op een 'normale' manier toegang krijgt tot de gezondheidszorg en dat de medische infrastructuur die nodig is voor de verzorging van mensen die aan het virus lijden, niet wordt overbelast.

Wat het dagelijkse leven betreft

Fysieke activiteit in open lucht is toegestaan met maximaal twee personen, naast de mensen die onder hetzelfde dak wonen, op voorwaarde dat fysieke afstand altijd gerespecteerd wordt.

Het zal ook toegestaan zijn om andere contactloze sporten te beoefenen in de buitenlucht. Maar toegang tot kleedkamers, gemeenschappelijke douches en cafetaria’s is nog altijd verboden.

UPDATE: Nationale Veiligheidsraad woensdag 6 mei. Bekijk nieuwsbericht
 • Vanaf zondag 10 mei mag elk gezin vier andere mensen thuis ontvangen, altijd dezelfde vier mensen. Die vier mensen mogen op hun beurt niet bij anderen op bezoek gaan. Ook daar moet de sociale afstand worden gehouden, en verloopt het contact bij voorkeur buiten.
 • Op 11 mei zullen de winkels opnieuw open gaan. Eén klant zal toegelaten worden per 10 vierkante meter voor een maximumduur van 30 minuten, met uitzonderingen voor de kleinste winkels. Het wordt aangeraden om een mondmasker te dragen in de winkels, en het blijft verplicht om minstens 1,5 meter afstand te houden van elkaar.
 • Er wordt gevraagd om enkel winkels in de buurt te bezoeken en dat alleen te doen. Als het te druk is, kom dan op een ander moment terug. Ouderen, mensen met een beperking en zorgwerkers krijgen voorrang.
 • Het openbaar vervoer blijft voorbehouden voor mensen die geen ander middel hebben om zich te verplaatsen.
 • Restaurants, cafés en culturele centra blijven gesloten.
 • Excursies, toeristische activiteiten en samenscholingen blijven verboden.
 • De grote sportcompetities worden zeker niet hernomen voor 31 juli.
 • Over de volgende fases van de exitstrategie is nog niets beslist.

⇨ Fase 1 – b (11 mei)

Voor de winkels

Deze fase laat toe dat de winkels allemaal tegelijk weer open kunnen gaan - zonder discriminatie op basis van grootte of sector - om zo iedereen dezelfde kans op succes te gunnen. Dat zal uiteraard onder voorwaarden gebeuren. Die zullen bepaald worden in overleg met de sectoren en de sociale partners.

Er zijn drie soorten voorwaarden met betrekking tot:

 • de organisatie van het werk
 • de ontvangst van klanten
 • het beperken van de toegang tot de winkel, om drukte te vermijden

De uitoefening van zogenaamde contactberoepen (zoals dat van kapper bijvoorbeeld) is in deze fase nog niet toegestaan.

Voor het dagelijkse leven

We zullen ook op korte termijn de toekomst verduidelijken van de sportcompetities.

UPDATE: Nationale Veiligheidsraad woensdag 13 mei. Bekijk nieuwsbericht

De Veiligheidsraad heeft een verdere versoepeling van de lockdown aangekondigd, vanaf 18 mei gaat fase twee van start. De heropening van de markten, musea en de contactberoepen zoals kappers gaat zoals verwacht door.

Musea en culturele bezienswaardigheden

Vanaf 18 mei mogen musea en culturele bezienswaardigheden zoals historische gebouwen open gaan, als de aankoop van tickets via een online platform of telefonisch geregeld kan worden. Er moeten ook maatregelen worden genomen om massa’s te vermijden. Bibliotheken blijven ook open. De premier verwacht voor het einde van de week een verslag van de GEES.

Contactberoepen: kappers en schoonheidsspecialisten

Contactberoepen zoals kappers en schoonheidsspecialisten mogen ook vanaf 18 mei heropstarten. Dit kan enkel als ze op afspraak werken. Mondmaskers of mond-neusbescherming zijn verplicht, ook voor klanten en er moet ook een veilige afstand kunnen worden gehouden.

Markten met maximaal 50 kraampjes

Markten in open lucht met maximaal 50 kraampjes kunnen opnieuw georganiseerd worden met akkoord van de lokale autoriteiten. Ook hier moeten de afspraken in verband met de veilige afstand gerespecteerd worden. Er moet een circulatieplan gemaakt worden. Mondmaskers worden ook verplicht voor de marktkramers en het personeel. Voor klanten wordt het aanbevolen.

Heropening dierenparken

Dierenparken mogen opnieuw open vanaf 18 mei. Dit kan enkel als ze de verkoop van tickets online of via telefoon kunnen doen om de toegang te beperken. Er moet ook een circulatieplan komen. Restaurants, cafés, attracties en speelpleinen blijven gesloten.

Sporttrainingen met 20 personen

Trainingen en lessen in open lucht kunnen ook hervat worden vanaf maandag. Dit kan met maximaal 20 personen en de afstandsregels moeten worden gerespecteerd. Er moet een coach aanwezig zijn. Sportclubs moeten ook de nodige maatregelen nemen vooraleer ze opnieuw open gaan. Cafetaria’s blijven gesloten.

Begrafenissen en huwelijk met 30 personen

Begrafenissen en huwelijken kunnen vanaf maandag opnieuw georganiseerd worden met maximaal 30 personen. Dit moet nog steeds gebeuren met respect voor de afstandsregels. Het is niet toegelaten om recepties te organiseren na de ceremonie.

Verboden tot 30 juni: culturele, sportieve en recreatieve evenementen

Tot 30 juni worden alle culturele, sportieve en recreatieve evenementen verboden. Ook waarschuwt de veiligheidsraad dat we wellicht deze zomer geen terugkeer zullen hebben naar de normaliteit.

⇨ Fase 2 (18 mei)

Voor de winkels

Het zal bekeken worden of en onder welke voorwaarden zogenaamde contactberoepen hun activiteit opnieuw zouden kunnen uitoefenen, ook hier onder voorwaarden.

Op vlak van cultuur

De opening van de musea kan ook overwogen worden tijdens fase twee, ook onder voorwaarden, bijvoorbeeld via een systeem van ticketing.

Wat het dagelijkse leven betreft

Ploegsporten zullen mogelijk zijn in de buitenlucht, maar alleen in clubverband en met respect voor bepaalde consignes.

Op vlak van onderwijs

De heropstart van de lessen zal zeer geleidelijk gebeuren vanaf 18 mei. Niet alle leerlingen zullen meteen weer naar school gaan.

Elke gemeenschap zal verantwoordelijk zijn voor de uitwerking van deze beslissing op haar eigen grondgebied, in overleg met de onderwijssector.

Ook zullen bepaalde pistes bekeken worden, zoals:

 • de mogelijkheid om thuis privé-bijeenkomsten te houden
 • de mogelijkheid om meer mensen toe te laten tijdens huwelijken en begrafenissen
 • toestaan dat meer dan twee personen samen buiten actief zijn
 • de mogelijkheid om dagtrips te organiseren naar bepaalde regio's van het land

⇨ Fase 3 (Ten vroegste vanaf 8 juni)

Meerdere punten zullen bekeken worden:

 • de modaliteiten voor de mogelijke en geleidelijke heropening van restaurants en in een latere fase ook cafés, bars en dergelijke. Dit zal in ieder geval onder strikte voorwaarden moeten gebeuren
 • verschillende zomeractiviteiten zoals buitenlandse reizen, kampen van jeugdbewegingen (daarover moet eind mei een beslissing vallen), stages, toeristische attracties maar ook kleinere openluchtevenementen

De enige zekerheid is dat massa-evenementen zoals festivals niet voor 31 augustus mogen plaatsvinden.

Voorwaarden om te slagen

Om ervoor te zorgen dat de afbouw onder de best mogelijke omstandigheden gebeurt, zullen testing en tracing een belangrijke rol spelen.

Wat de testing betreft, is het de bedoeling een laboratoriumtest aan te bieden aan alle mensen die hem nodig hebben, d.w.z. iedereen die symptomen heeft en van wie de arts vermoedt dat hij of zij besmet is, voor mensen die door hun beroep in hoge mate zijn blootgesteld aan het virus, en voor mensen die intensief contact hebben gehad met een besmet persoon.

Onze laboratoria zullen tegen 4 mei aan 25.000 PCR-tests komen, en de capaciteit zal kunnen worden opgeschaald tot 45.000. Om de uitvoering van de tests te ondersteunen, worden zowel publieke en privé-laboratoria als het federale platform ingezet.

Wat medische apparatuur betreft, worden de leveringen voortgezet en is er voldoende stock beschikbaar.

Ook serologische tests – tests die immuniteit opsporen - zullen een rol spelen.

Voor de tracing zal een gecoördineerde strategie worden opgezet tussen de gewesten en gemeenschappen, met de steun van federale experts.

De meest up-to-date versie van de maatregelen kan je lezen op de officiële website van FOD Volksgezondheid. Bekijk maatregelen
Antwoorden op veelgestelde coronavirus vragen
Herbekijk de persconferenties

Persconferentie van 13 mei 2020:


Persconferentie van 6 mei 2020:


Persconferentie van 24 april 2020:

Bronnen:
Nationale Veiligheidsraad van 24 april 2020
Nationale Veiligheidsraad van 6 mei 2020
Nationale Veiligheidsraad van 13 mei 2020
Algemene adviezen om besmetting te voorkomen
 • Was je handen regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) met water en zeep.
 • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.
 • Hou minstens 1,5 meter afstand als je buiten bent.
 • Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
 • Draag een mondmasker op het openbaar vervoer en op drukke openbare plaatsen.
 • Blijf zeker thuis als je ziek bent. Ga niet naar het werk!
 • Vermijd zelf nauw contact met zieke personen.

Coronavirus nieuws

Blijf op de hoogte van de laatste officiële richtlijnen en informatie dankzij nieuws van de federale overheidsdienst volksgezondheid.